Υπολογισμός Ποσού Εξοικονόμησης Εξοικονόμησε εύκολα αλλάζοντας μια καθημερινή συνήθεια

Καθημερινές συνήθειες

Επίλεξε μια καθημερινή σου συνήθεια που θα μπορούσες να αλλάξεις

Ποσό που δαπανώ ανά εβδομάδα

Προσδιόρισε το χρηματικό ποσό που δαπανάς ανά εβδομάδα για τη συγκεκριμένη συνήθεια.

υπολογισμοσ

Μπορείς να αποταμιεύεις έως 0 κάθε χρόνο