Υπολογισμός Ποσού Αποταμίευσης Βρες το ποσό αποταμίευσης για κάθε στόχο

Στόχος αποταμίευσης

Επίλεξε τον στόχο για τον οποίο θα ήθελες να αποταμιεύσεις.

Ποσό που θέλω να αποταμιεύσω

Προσδιόρισε πόσα χρήματα απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου σου.

Αρχικό Ποσό Αποταμίευσης

Κατάγραψε το ποσό που πιθανά έχεις ήδη αποταμιεύσει.

Χρονικό Διάστημα

Όρισε το χρονικό διάστημα που θα ήθελες να πραγματοποιήσεις τον στόχο σου.

6 ΜΗΝΕΣ 25 ΕΤΗ
υπολογισμοσ

To ποσό που πρέπει να αποταμιεύεις κάθε μήνα για να πετύχεις το στόχο σου είναι: 0